AKTUALNOŚCI

        26.04.2016 Relacja fotograficzna
                        z konferencji jubileuszowej PTLS 2016
                        w zakładce 'KONFERENCJE'

        11.02.2016 PTLS zostało powołane na członka
                        Komitetu Technicznego nr 256

                        (KT ds. Terminologii, Innych Zasobów
                        Językowych i Zarządzania Treścią)
                       
Polskiego Komitetu Normalizacyjnego
                        [pismo]

15.10.2015 Informacje organizacyjne
                dotyczące kolejnej
                konferencji naukowej PTLS
[tutaj]

30.04.2015 Relacja fotograficzna z Krakowa
                w zakładce 'KONFERENCJE'

9.04.2015  Protokół z Walnego Zgromadzenia
                Członków PTLS 18 marca 2015 r.
                [tutaj]

25.02.2015 Komunikat dotyczący
                Walnego Zgromadzenia
                Członków PTLS
[tutaj]

25.11.2014  Informacje organizacyjne
                 dotyczące kolejnej
                 konferencji
naukowej PTLS [tutaj]

29.04.2014   Relacja fotograficzna z Wrocławia
                 w zakładce 'KONFERENCJE'
.

22.04.2013 Relacja z Olsztyna w zakładce
                'KONFERENCJE'.

18.02.2013 Aktualizacja zakładki 'KONFERENCJE'.

01.12.2012 Uruchomienie nowej strony
               
internetowej.

 

 

 

    KONFERECJE   SPOTKANIA   WYKŁADY

 

27. konferencja Polskiego Towarzystwa Lingwistyki Stosowanej

13-14 kwietnia 2018, Szczecin [zaproszenie]